Dorpskern Linschoten

Gisterenavond hebben wij onze ideeën voor de herontwikkeling van de sporthal, het zalencentrum en nieuw te bouwen sociale huurwoningen aan de Linschotenaren gepresenteerd. Het plan omvat ook het mogelijk maken van passende ruimtes voor de BSO en kinderopvang, evenals het opknappen van het dorpsplein. Het zijn eerste ideeën, die we in samenspraak met lokale organisaties en groeperingen hebben opgesteld in de afgelopen maanden. Het voelt goed om de reacties van de omwonenden en hun dorpsgenoten te horen. Het belang van goed contact met alle betrokkenen moet niet onderschat worden.