Fluwelensingel Gouda

Hof met zeven woningen

Aan de Fluwelensingel in Gouda staan drie kantoorpanden die aanvankelijk overheidskantoren waren en daarna een kinderdagverblijf huisvestten. De eigenaar van de panden vroeg ons een plan te maken om enerzijds de kantoren te transformeren naar vijf grachtenwoningen en anderzijds om voor het achtererfgebied twee nieuwe vrijstaande woningen te ontwerpen.

Bij het ontwerpen van de woningen is één van onze hoofddoelstellingen geweest om het gevoel van een erf of een hof te creëren. Bij de opstelling van de twee woningen hielden we daarbij rekening met twee prachtige, oude Platanen. Die zijn prachtig, en ze zijn dragers van het karakter van de plek. De gevels van de woningen zijn tevens de muren van het hof, om een eenduidig beeld te maken.

We hebben met het ontwerp van de transformatie van de panden aan de Singel antwoord gegeven op de vraag hoe er een “woonschaal” in de kantoorpanden gebracht kon worden. Door het maken van Franse balkons en het brengen van dynamiek in de grootte van de gevelopeningen is de stenge kantoor-achtige ritmiek van de gevel doorbroken. De grote verdiepingopbouw op het middelste pand brengt door middel van het dakterras een verblijfplaats met uitzicht op de prachtige groene Singel. Daarnaast kozen we bewust voor houten voordeuren, om de toegangen van de woningen zichtbaar te maken en daarmee de voorheen “dode plint” van dit stuk singelbebouwing levendig en open te maken.

We hebben het ontwerp van de transformatie en de vrijstaande woningen gemaakt en de omgevingsvergunningaanvraag voorbereid en ingediend. In een aantal goede zittingen hebben we de welstandcommissie van Gouda van ons plan overtuigd en de omgevingsvergunning voor de transformatie is verleend.

Culemborg

Vorig project

Transformaties

Volgend project

Alle projecten

Bureau

Over ons en onze werkwijze