20 starterswoningen en een hospice

Stedenbouwkundig inrichtingsplan van een buurtschap

Gelegen in een nieuwbouwwijk van begin deze eeuw, in het midden van het land, heeft USE architects een inrichtingsplan gemaakt voor 20 starterswoningen en een hospice. Onder leiding van een lokale initiatiefnemer toonden een maatschappelijk betrokken ontwikkelaar en een hospice uit de buurt interesse in het perceel. Voor ons begon deze opgave als haalbaarheidsstudie. Wij hebben door middel van verbeeldingskracht de mogelijkheden en kansen verkend voor dit braakliggend stuk terrein. Op die manier heeft het initiatief kunnen groeien tot een werkelijk te realiseren plan.

Door het verkennen van verschillende ontwerpvarianten, het houden van meerdere participatiebijeenkomsten en het vasthouden aan een aantal basisprincipes is een goed doordacht stedenbouwkundig plan ontstaan, waarbij maximaal wordt ingezet op het maken van een goede en fijne leefomgeving voor de bewoners en de gebruikers van het hospice.

Een van de basisprincipes van het plan is om veel kwaliteit te geven aan de openbare ruimte, ondanks de compacte opzet van de woningen die nodig is om het plan rendabel te maken. Dit is gelukt door de starterswoningen vorm te geven in kleine clusters van 4 tot 6 woningen en het parkeren te groeperen op één plek. Tussen de bouwblokken blijft zodoende genoeg ruimte over voor tuinen, langzaam verkeer en openbare ruimte. Door de relatief kleine korrelgrootte van de woningblokken is het buurtschap op talrijke plaatsen benaderbaar en doorwaadbaar. Dat maakt het plan toegankelijk en het voegt zich daarmee op een logische manier in het bestaande stedelijke weefsel. De opzet zorgt letterlijk en figuurlijk voor ‘lucht’ in het plan en het bevordert daarmee ook de mogelijkheden tot sociaal contact en ontmoeting. Dit wordt nog eens versterkt doordat we de voortuinen van de woningen niet afsluiten met heggen, maar op een vloeiende manier over laten gaan in de openbare ruimte.

De clusters van woningen zijn ten opzichte van elkaar subtiel gedraaid. Op die manier ontstaan er kleine hofjes en pleintjes, die de leefbaarheid van het buurtschapje bevorderen. Doordat alle hofjes en pleintjes verschillen van elkaar, kun je je altijd goed oriënteren, ondanks de seriematigheid van de woningen zelf. De betaalbare koopwoningen zijn bedoeld voor jong en oud, daarbij past volgens ons een visie van eigen invloed op de woonomgeving, een grote betrokkenheid bij elkaar en bij de directe woonomgeving. De opzet van het buurtschap is een vertaling van deze visie.

Maximapark

Vorig project

Delft

Volgend project