Damstraat Utrecht

5 nieuwe winkelgevels

De Wijk Ontwikkelings Maatschappij Lombok vroeg ons een ontwerp te maken voor de renovatie en revitalisatie van de gevels van vijf panden in de Damstraat in de Utrechtse wijk Lombok. Met onze ingreep hebben we bijna letterlijk kaders gegeven aan de huurders van de panden waarbinnen ze hun identiteit te kunnen geven aan de zeer diverse winkels. In het geheel ontstaat door de reeks ingrepen echter een veel evenwichtiger, rustiger en kwalitatief hoogwaardiger beeld dan de huidige, vertroebelde situatie. We benadrukken het karakter van de solo-winkels die Lombok zo kenmerken, maar we tonen de samenhang door de Wijk Ontwikkelings Maatschappij.

De levendige wijk Lombok, midden in Utrecht, kenmerkt zich door de mix van wonen en kleinschalige solo-winkeltjes die voor een straatbeeld vol bedrijvigheid zorgen. Lombok kent een enorme diversiteit aan culturen en die diversiteit uit zich dan ook in het uiteenlopende aanbod van de winkeliers. Om de aandacht op hun winkel te vestigen is in de loop van de afgelopen jaren een wildgroei aan reclame-uitingen ontstaan die elkaar en de meer dan honderd jaar oude gevels overschreeuwen. Het beeld is sterk vertroebeld en gefragmenteerd. De beleving van het winkelgebied is rauwer en laagwaardiger geworden dan de wijk en haar inwoners verdienen.

De Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok streeft een kwalitatief hoogwaardiger straatbeeld en winkelbeleving in de wijk Lombok na, door middel van hun eigenaarschap van meerdere panden in de wijk en de kwaliteitsverbetering die ze daarin kunnen verrichten.

Winkel

Vorig project

Culemborg

Volgend project

Alle projecten

Bureau

Over onze visie op ons vak